ปากช่อง ผุดโครงการโรงเรียนปลอดภัยลดอุบัติเหตุบนถนน

57

นายธนะชัย  อินทรศร   ผอ.หมวดบำรุงทางหลวงชนบท วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา กล่าวว่า กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรวังน้ำเขียว และโรงพยาบาลวังน้ำเขียว จัดกิจกรรมโครงการป้องกันอุบัติเหตุบนถนน “โรงเรียนปลอดภัย นักเรียนไทยรักษาวินัยจราจร” เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการใช้รถ ใช้ถนนและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรให้กับเยาวชน ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร ปัญหาเด็กแว๊น พร้อมวิธีแก้ไข โดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียนและการเดินทางในเขตชุมชน เพื่อป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในระยะยาว รวมถึงการฝึกการช่วยเหลือปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ ขั้นพื้นฐาน ผู้ประสบเหตุ

นายธนะชัย  อินทรศร   กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในประเทศที่ผ่านมา มีเยาวชน / นักเรียน เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนปีละประมาณ 1,200-1,600 คน กรมทางหลวงชนบท จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนให้กับเยาวชน  โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวโดยในเบื้องต้นได้คัดเลือกโรงเรียนที่อยู่ในสายทางหลวงชนบท จัดไปแล้ว จำนวน 3 โรงเรียน จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 643 คน

นอกจากนี้ กรมทางหลวงชนบท ยังได้มอบกรวยยาง / ป้ายจราจร “เขตโรงเรียน โปรดลดความเร็ว” พร้อมดำเนินการทาสีเส้นและทางม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้ใช้เส้นทางชะลอความเร็ว เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่บริเวณหน้าโรงเรียนอีกด้วย อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงชนบท   จะดำเนินการให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องวินัยจราจรอย่างต่อเนื่องให้กับโรงเรียนที่อยู่ในสายทางหลวงชนบทเพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินทาง เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนต่อไป

ภาพ-ข่าว ปัญญา ปากช่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here