ปากช่อง ผบ.นรด. ตรวจเยี่ยม รด.New Gen.

4

พลท.ปราการปทะวานิชผบ.นรด.ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปกติ ของศูนย์ฝึกนศท.มทบ๐๑ศูนย้ฝึกย่อยโรงเรียนปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อติดตามการปฏิบัติ ตามนโยบาย และข้อสั่งการผบ.ทบ. และการพัฒนาการฝึก นศท.ผบ.นรด. ได้ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนในห้องเรียนตามแบบ Active Learning ที่ให้ นศท. เป็น ศูนย์กลางของการเรียน มีการใช้เทคโนโลยีประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจ สร้างบรรยากาศให้เป็นห้องเรียนที่ สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ สถานีฝึกที่ได้ทำการตรวจเยี่ยมในวันนี้ได้แก่สถานีบุคคลท่ามือเปล่าและสถานีบุคคลท่าอาวุธ ของ นศท.ชั้นปีที่๑จากนั้นตรวจเยี่ยมสถานีการอ่านแผนที่และสถานีบุคคลทำการรบของนศท. ชั้นปีที่ ๒ และสถานีหมู่ปืนเล็กในการเข้าตี ตั้งรับ ของ นศท.ชั้นปีที่ ๓ในโอกาสนี้ผบนรด.ได้พบปะพูดคุยกับนศท.ในหลายๆเรื่องพบว่านศก. มีความพึงพอใจที่ได้มีการผ่อนคลายกฎระเบียบบางประการเช่นการไว้ผมรองทรงสูงได้การใช้แปรงขัดรองเท้าแทนการวนน้ำและการใช้หัวเข็มขัดแบบเหลี่ยมรมดำที่ไม่ต้องขัดเป็นต้นส่วนในเรื่องการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็น แบบใหม่นั้นน้องๆนศท.ต่างบอกตรงกันวชอบสนุกดีได้ทำกิจกรรมได้มีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ในชั้นเรียน ในช่วงท้ายของการพูดคุย ผบ.นรด.ได้ฝากข้อคิดให้ นศท.ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติไว้ให้มั่นคงซึ่งเป็นแนวทางที่ ผบ.ทบ. เน้นย้ำมาโดยตลอด และฝากข้อคิดให้กับนศท.ถึงการใช้สื่อโซเชียลอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งตรวจสอบที่มาที่ไปและข้อเท็จจริงของ ข่าวก่อนที่จะเชื่อการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในปีการศึกษา๒๕๖๒นี้ได้ดำเนินการตามนโยบายของพล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ผบ.ทบ.ในการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกวิชาทหารให้ทันสมัยโดยพัฒนารูปแบบการฝึก การเรียน การสอนให้สนุก และน่าสนใจ มีการใช้ Smart Phone และแอพพลิเคชั่นต่างๆ เป็นสื่อในการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังเสริมสร้างประสบการณ์ให้นศท.ด้วยการพาไปดูงานยังหน่วยทหารต่างๆ และให้ นศท. ได้ทำ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะกิจกรรมจิตอาสาพระราชหาน904วปร. และกิจกรรมตามโครงการที่สำคัญ ซึ่งผลจากการเรียนการสอนและการปฏิบัติตามแนวทางใหม่นี้ จะพัฒนาให้ นศท. ก้าวสู่การเป็น”รด.New Gen.” นักศึกษาวิชาทหารรุ่นใหม่ ที่มีภาพลักษณ์สง่างาม มีทัศนคติที่ดีมีจิตสาธารณะ มีความเป็น ผู้นำรู้จักคิดสร้างสรรค์มีความทันสมัยและที่สำคัญไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด.

ภาพ-ข่าว ปัญญา ผู้สื่อข่าว ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here