ปากช่อง ป้องกัน โรคลัมปี สกิน ลุกลามสัตว์ป่าเขาใหญ่

0

นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เข้าร่วมประชุมหน่วยงาน ตามโครงการกระทิงปลอดโรค ปศุสัตว์ปลอดภัย โดยมีรศ.นสพ. ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) นายพศวีย์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นายอรรณพ บัวนวล หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

การประชุมในครั้งนี้เพื่อติดตามและวางแผนเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย ที่กำลังแพร่ระบาดในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา กับวัว กระบือ ในช่วงนี้ โดยเฉพาะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า ซึ่งมีสัตว์ป่าที่มีความเป็นไปได้ในการรับและส่งต่อเชื้อโรคลัมปี สกิน ได้แก่ กระทิง วัวแดง เลียงผา กวางผา และสัตว์กลุ่มกวาง โดยเฉพาะกระทิงซึ่งมีลักษณะทางพันธุกรรมใกล้เคียงกับวัวบ้าน

นายอดิศักดิ์ฯ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวว่า ” การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน เป็นไปตามข้อสั่งการของนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยได้สั่งการให้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และหน่วยงานต่างๆซึ่งมีกระทิงอาศัยอยู่ในพื้นที่ โดยได้กำหนดการดำเนินการไว้ 7 แนวทาง

สำหรับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้ปฏิบัติงานเชิงรุกโดยหลังจากการประชุมเสร็จแล้ว ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอวังน้ำเขียว ในการฉีดวัคซีนให้กับวัวของราษฎร และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และยากันแมลงจำพวกแมลงดูดเลือดในคอกปศุสัตว์ ทั้งนี้ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทุกหน่วย ดำเนินการสำรวจวัว กระบือ ซึ่งราษฎรเลี้ยงไว้ใกล้เคียงกับแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยเฉพาะบริเวณที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ซึ่งจะได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น

พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพื้นที่ ห้ามมิให้นำสัตว์เลี้ยงดังกล่าวเข้าไปเลี้ยงในบริเวณที่ติดกับแนวเขตอุทยานแห่งชาติ โดยจะได้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันเชื้อแพร่สู่สัตว์ป่าที่ออกหากินตามรอยต่อพื้นที่ชาวบ้านและอุทยานฯ แต่ก็ยังหาทางแก้ไขสัตว์ป่าที่ออกมาหากินนอกแนวเขตในช่วงกลางคืน และช่วงเช้ากลางวันกลับเข้าไปในเขต หากมีสัตว์เลี้ยงชาวบ้านมีเชื้อก็อาจจะส่งผลการติดเชื้อกับสัตว์ป่าได้

ภาพ-ข่าว ปัญญา ปากช่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here