ปากช่อง ป่อเต็กตึ้งมอบผ้าห่มกันหนาวเครื่องอุปโภคบริโภค

34

 โครงการแจกผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยหนาวทางภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง ของ มูลนิธิปอเต็กตั้งระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2564 โดยมี นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง เป็นประธาน  นายวิชัย มณีรัตน์กูล ประธานมูลนิธิพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน  นายรัชพร ประสงทรัพย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ปอเต็กตึ้ง ร่วมกันแจกผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนผู้ยากไร้ จำนวน 600 ชุด ณ.หอประชุมมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน ปากช่อง

นายรัชพร ประสงทรัพย์ กล่าวว่ามูลนิธิปอเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรสาธารณกุศล ก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลา 111 ปีซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขแก่เพื่อนมนุษย์ ทั้งทางด้านสังคมสงเคราะห์ และด้านบรรเทาสาธารณภัย มีหน่วยงานในสังกัด ได้แก่โรงพยาบาลหัวเฉียว ,มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ คลินิกกาโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

โครงการแจกผ้าห่มกันหนาว มูลนิธิป่อเต็กติ๊งได้ดำเนินการมาไม่ต่ำกว่า60 ปีแล้ว โดยการนำผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคมาแจกแก่ประชาชนที่ประสบกับปัญหาสภาพอากาศหนาวเย็นทุกปี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิ/ สมาคมจีนประจำจังหวัดต่างๆ ช่วยดำเนินการประสานหน่วยงานภาครัฐ คัดเลือกพื้นที่ ๆ เห็นควรแจกผ้าห่มกันหนาว รวมคิดเป็นมูลค่าการดำเนินงานในปีนี้ไม่ต่ำกว่า27 ล้านบาท

  ภาพ-ข่าว   ปัญญา ปากช่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here