ปากช่อง นักศึกษา ปวอ.มอบถุงยังชีพกิ่งกาชาดช่วยผู้ป่วยและผู้ประสบภัย

14

นายบัณฑิต สะเพียรชัย  ประธานรุ่นนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มศ.SML.รุ่น 2) พร้อมด้วย พล.อ.โชคดี เกตสัมพันธ์ รองประธานรุ่น พร้อมด้วยนักศึกษา (สวปอ.มศ.SML.รุ่น 2) จัดกิจกรรมโครงการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ผู้ป่วย ผู้ยากไร้และผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง พร้อมนำถุงยังชีพจำนวน 200 ชุด ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 2,400 ชิ้น พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นกองทุน ให้กับกิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา 

โดยมี นายคณัสชนม์  ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง นายกกิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา นางวชาไล มหิทธิกร  นายเกียรติศักดิ์ ผาสุข  รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง นายประทีป ทิพย์บรรจง ที่ปรึกษานายกกิ่งกาชาด พร้อมสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง ร่วมรับมอบ ณ ศาลาประชาคมเมืองปากช่อง  จ.นครราชสีมา

นายบัณฑิต สะเพียรชัย  ประธานรุ่นนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มศ.SML.รุ่น 2) กล่าวว่า จากสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิส-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ในประเทศ ความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งประเทศ โดยเฉพาะผู้ประสบภัยต่างๆ ผู้ป่วย ผู้ยากไร้และผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่มีรายได้ค่าใช้จ่าย ซึ่งนักศึกษา (สวปอ.มศ.SML.รุ่น 2) เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพ สิ่งของให้กับ ผู้ประสบภัยต่างๆ ผู้ป่วย ผู้ยากไร้และผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง เป็นการช่วยเหลือ ผ่านยังกิ่งกาชาด อำเภอปากช่อง เพื่อบริหารจัดการนำไปแจกจ่ายต่อไป

ด้าน นายคณัสชนม์  ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง นายกกิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง กล่าวขอบคุณนักศึกษา (สวปอ.มศ.SML.รุ่น 2) เป็นอย่างสูงเนื่องจากผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัย ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง ตามหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่ยังขาดแคลน เครื่องใช้และเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งกิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง ก็จะได้นำสิ่งของที่รับมอบไปส่งต่อมอบให้ผู้ประสบภัยผู้ป่วย ตามวัตถุประสงค์ และตามที่เคยได้ออกไปดูแลอย่างต่อเนื่องตลอดมา ตามหมู่บ้านต่างๆทุกครัวเรือนตามรายชื่อที่ผู้นำหมู่บ้านชุมชนสำรวจรายชื่อแจ้งเข้ามายังกิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

ภาพ-ข่าว ปัญญา   ปากช่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here