ปากช่อง ทต.สีมามงคล จัดโครงการเด็กเล็กสุขภาพฟันดีพัฒนาการสมวัย

10

นายวิโรจน์  ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมามอบหมาย นายสัมฤทธิ์ รุนดารัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเด็กเล็กสุขภาพฟันดี พัฒนาการสมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล (โรงเรียนเบทาโกรวิทยา) ในกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้ หน้าที่ ความสำคัญของช่องปาก สาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธี เคลือบฟลูออไรต์วานิช ให้เด็กปฐมวัย พร้อม มีการใช้ชุดเฝ้าระวังและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย เหมาะสมตามวัย (D.S.P.M.) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 2562

ภาพ-ข่าว ปัญญา ปากช่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here