ปากช่อง จัดกิจกรรมทำอาหารแจกเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

56

.วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันพ่อแห่งชาติ ที่บริเวณหอนาฬิกาหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองปากช่อง นายเจตต์บรรจง สายพานวิทยา ประธานชุมชนเมืองปากช่อง นายปัญญา ลีฬกาญจนากุล กรรมการชุมชน นางกนกกร เครือไวยศวรรณ ประธานชมรมไหหลำปากช่อง พ่อค้า แม่ค้าและประชาชน

จัดกิจกรรมตั้งเต็นท์ แจกสิ่งของและทำอาหารหวานคาว ให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อทำบุญ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ รวมทั้งมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ให้กับประชาชนที่เข้ามารับอาหาร  ทุกๆปีชุมชนเมืองปากช่อง จะทำการแจกอาหารเนื่องในวันพ่อ ให้เป็นประเพณี ตลอดไป

ภาพ-ข่าว   ปัญญา ปากช่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here