ปากช่อง ขึ้นมอกลางดงรถแน่น ติดหนึบ ต้องเปิดช่องทางพิเศษ

9

ตั้งแต่ช่วงกลางวันที่ผ่านมา  ประชาชนเดินทางกลับบ้านกันเป็นจำนวนมาก  ทำให้รถที่บริเวณหน้าองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  (อสค.)  ถนนมิตรภาพ  กม.ที่ 35  อ. มวกเหล็ก  จ. สระบุรี  เขตติดต่อ  ประตู่สู่อีสาน  ทางขึ้นมอกลางดง  อ. ปากช่อง  จ. นครราชสีมา  รถมาก  ติดหนึบ  เต็มทั้ง  4  ช่องทาง  เคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับหยุดนึ่ง  หลังจากประชาชนเริ่มเดินทางกลับบ้านวันนี้เป็นวันแรก  เพื่อฉลองเทศกาลสงกรานต์  รวมทั้งมีวันหยุดยาวหลายวัน    เพราะประชาชนต่างกลัวว่า  หากเดินทางกลับช่วงใกล้วันสงกรานต์  รถอาจหนาแน่น  ติดขัดได้  จึงทยอยกันกลับเรื่อย ๆ   ทำให้รถบนถนนมิตรภาพแน่น 

เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงหินกอง  จ. สระบุรี  และตำรวจทางหลวงนครราชสีมา  ต้องเปิดช่องทางพิเศษ  วิ่งย้อนศร  เพิ่มขึ้นมาอีก  1  ช่องทาง  สวนทางกับรถที่จะมุ่งหน้าเข้า  กทม.  โดยเปิดช่องทางพิเศษตั้งแต่  กม.31  หน้าโรงปูน  ทีพีไอ.  ต. ทับกวาง  อ. แต่งคอย  จ. สระบุรี  ซึ่งเป็นทางขึ้นเขา  ทำให้รถช้า  ติดสะสมยาวหลาย  กม.  และมา  ออกที่  กม. 43  หน้าเอาว์เล็ทฟายนาว   ต. กลางดง  อ. ปากช่อง  จ. นครราชสีมา  รวมระยะทาง  12  กม.  หลังจากขึ้นมอกลางดงมาแล้ว  ก็ใช้ความเร็วได้  และมาชะลอตัวอีกครั้งที่  ก่อนขึ้นมอหน้าฟาร์มโชคชัย  กม. 51-52

ภาพ-ข่าว ปัญญา ปากช่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here