ปัตตานี พล.อ.สันติพงศ์ เสนาธิการทหารบกลงให้กำลังใจ จนท.ใต้

6

ที่ กองบังคับการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลเอกสันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก/เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร/เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และคณะ ผู้แทน พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางมาตรวจเยี่ยม อำนวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565

ให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานป้องกันประเทศ และปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ สร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีพลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4, พลตำรวจโท นันทเดช ย้อยนวล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9, พลตรีวรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5/ ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี, ผู้แทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ และกำลังพลเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

พลเอกสันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก/เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร/เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก กล่าวว่า” ผู้บัญชาการทหารบกได้กรุณามอบหมายให้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 เพื่ออำนวยพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช 2565 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้านับว่าเป็นหน่วยที่มีความสำคัญ และเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 โดยเฉพาะการดำเนินให้เกิดความสงบสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่ อีกทั้งให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ ตลอดจนทำให้พี่น้องประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขตามนโยบายทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลและกองทัพบ วันนี้ภูมิใจที่ได้เห็นหน่วยต่าง ๆ ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ได้วางแผนอำนวยการและขับเคลื่อน ภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างดียิ่งทำให้มีการพัฒนาทุก ๆ ด้านในพื้นที่ อาทิ การจัดระเบียบพื้นที่ และแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน การประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ขอชื่นชม และเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเพื่อปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบจากกองทัพบกให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี”

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์ จ.ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here