ปศุสัตว์ อ.เมืองแพร่ ลุยให้บริการ งานผสมเทียม เพิ่มช่องทางสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้บริการเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

3

นายปริญญา  แสงพายัพ ปศุสัตว์อำเภอเมืองแพร่ มอบหมายให้นายวิรุธ  สาระกุล เจ้าพนักงานสัตวบาล ออกให้บริการเกษตรกร ดังนี้- ผสมเทียมโคเนื้อ-โคนม 6 ตัว 6 ราย -ตรวจท้อง 1ตัว 1ราย  – ติดตามลูกเกิด 5 ตัว 4ราย -รักษาโคป่วย 1ตัว 1ราย  พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการป้องกันโรคระบาดในโค-กระบือและสัตว์ปีก แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ อ.เมืองแพร่

นายปริญญา  แสงพายัพ กล่าวว่า ทางปศุสัตว์อำเภอเมืองแพร่ มอบหมายให้นายวิรุธ  สาระกุล เจ้าพนักงานสัตวบาล ออกให้บริการเกษตรกร ในพื้นที่ ดังนี้- ผสมเทียมโคเนื้อ-โคนม 6 ตัว 6ราย -ตรวจท้อง 1 ตัว 1 ราย -ติดตามลูกเกิด 5ตัว 4 ราย -รักษาโคป่วย 1 ตัว 1 รายและให้คำแนะนำในการป้องกันโรคระบาดในโค-กระบือและสัตว์ปีก แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ อ.เมืองแพร่ เป็นการเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ อ.เมืองแพร่อีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here