ปศุสัตว์ พิษณุโลก รณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า ควบคุมประชากรสุนัข-แมวจรจัดภายในวัด

2

นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า ที่วัดจันทร์ตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีการผ่าตัดทำหมัน ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนัก ขจัดความไม่รู้ ความไม่เข้าใจของประชาชน และปลูกจิตสำนึก” รัก…เลี้ยง…ต้องรับผิดชอบ” การดำเนินโครงการดังกว่า  ถือเป็นการเริ่มต้นปฏิบัติการ “พิษณุโลกโมเดล” ทั้งนี้ จากการสำรวจประชากรสุนัข แมว ตามวัดในพื้นที่ต่างๆ ปัจจุบัน มีจำนวนกว่า 10,000 ตัว  โดยต้องผ่าตัดทำหมัน ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการขยายจำนวนสัตว์ และเพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชนและผู้ที่มาทำบุญ เพื่อป้องกันโรคติดต่อในสุนัขและแมวจรจัดภายในวัด

ภาพ-ข่าว ธเนส อนุดิษฐ/พิษณุโลก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here