ปศุสัตว์แพร่ เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสัตว์ปีกให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยเพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรอินทรีย์

2

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง  อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายสัตวแพทย์ ดร.สมพร  พรวิเศษศิริกุล  ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ปีกให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยเพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ พื้นที่อำเภอสูงเม่น ฯ โดยมีนายสันติชัย ไชยบุญเรือง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และความเป็นมาของโครงการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสูงเม่น  ดำเนินการฝึกอบรม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำหรับกิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ปีกให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยเพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ พื้นที่อำเภอสูงเม่น มีการฝึกอบรม จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้  1.การเลี้ยงไก่พื้นเมืองและการป้องกันโรคโดย สพ.ญ. ปิยะวดี นุ่มนวล นายสัตวแพทย์ชำนาญการ  2.การทำฟาร์ม GFM  โดย น.สพ. จิรัฏฐ์ ทะนันชัย  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 3.การพัฒนาสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ / สาธิตการผสมอาหารสำหรับไก่พื้นเมือง  โดย นางสาวอาทิยา แปลงใจ  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

ทั้งนี้กระแสเรื่องเกษตรอินทรีย์ เป็นที่สนใจของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ฉะนั้นการจะทำปศุสัตว์หรือทำการเกษตรต้องไปเรื่องเกษตรอินทรีย์เท่านั้น

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน จ.แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here