ปศุสัตว์ยะลา เร่งแจกหญ้าแห้งเข้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

6

เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักในห้วงที่ผ่านมา ได้รับผลกระทบ 4,810 ครัวเรือน 18,380 คน เสียชีวิต 1 ราย (อพยพ 14 ครัวเรือน 65 คน) บ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน 24 หลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 1 แห่ง โรงเรียน 6 แห่ง มัสยิด 2 แห่ง วัด 1 แห่ง ถนน 15 สาย ฝาย 2 แห่ง คอสะพาน 1 แห่ง พื้นที่การเกษตร 1,711 ไร่ และบ่อปลา 41 บ่อ โดยอำเภอเมืองยะลา มีผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 13 ตำบล 58 หมู่บ้าน 1,451 ครัวเรือน 5,064 คน และเสียชีวิต 1 ราย ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดยะลาทได้คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โดยในวันนี้ นายอรรถพล แสนพันทา ปศุสัตว์จังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายโฆษิต ลูกอินทร์ ปศุสัตว์อำเภอรามัน ได้จัดเตรียมเสบียงสัตว์ หญ้าแห้งอัดฟ่อน จำนวน 320 ฟ่อน เดินทางไปยังบ้านสะโต หมู่ที่ 5 , บ้านแยะ หมู่ที่ 2 บ้านกือเม็ง หมู่ที่ 1 ต.อาซ่อง และในพื้นที่ ต.ท่าธง , ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา เพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ในการช่วยเหลือเร่งด่วน หลังเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ อ.รามัน คลี่คลาย น้ำในแม่น้ำสายบุรีมีระดับที่ลดลงกว่าตลิ่ง ซึ่งในส่วนของ อ.รามัน เป็นพื้นที่ที่มีการเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะโค กระบือ เป็นจำนวนมาก

นายอรรถพล แสนพันทา ปศุสัตว์จังหวัดยะลา กล่าวว่า สำหรับวันนี้ในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย เบื้องต้นได้นำหญ้าแห้งให้โคที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่ ได้มีการติดตามสอบถามความเสียหายจากพี่น้องเกษตรกรทั้งจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ เบื้องต้นในเรื่องของการช่วยเหลือสำรวจความเสียหายในการที่ได้รับผลกระทบตามระเบียบขั้นตอนต่อไป ในพื้นที่การเกษตรส่วนมากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เรื่องของการพื้นที่ปลูกหญ้า สำหรับสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่ปลูกหญ้าจะช่วยเหลือในเรื่องของหญ้า จะมีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบโดยที่สัตว์เสียชีวิตอันนี้ได้รับความช่วยเหลือตอนนี้อยู่ในช่วงการสำรวจจะช่วยเหลือเยียวยาต่อไป

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here