ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ “ร่วมกับ” ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ จัดพิธีปล่อยขบวนรถหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย

7

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่  ทาง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ จัดพิธีปล่อยขบวนรถหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโนรู พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมี นายสัตวแพทย์ ดร.สมพร  พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธี โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้ 1. สนับสนุนเสบียงพืชอาหารสัตว์ (หญ้าแห้ง) จำนวน 500 ฟ่อน 2. ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่รักษาสัตว์ของเกษตรกรที่ได้รับบาดเจ็บจากอุทกภัย

เนื่องจากพื้นที่จังหวัดแพร่ ได้รับอิทธิพลจากพายุ “โนรู” จนส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยง ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง บางพื้นที่มีการอพยพสัตว์เลี้ยงไปบนพื้นที่สูงที่มีความปลอดภัย มีสัตว์เจ็บป่วยที่ต้องการการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ได้ระดมสรรพกำลังออกไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในด้านเสบียงสัตว์ตลอดจนการรักษาพยาบาลสัตว์ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียหายให้กับเกษตรกร

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here