ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ บูรณาการ กับเทศบาลตำบลสูงเม่น ปฏิบัติงานโครงการจัดกิจกรรมการผ่าตัดทำหมันและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

1

ที่ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ น.สพ.ดร.สมพร  พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ มอบหมายให้คณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ บูรณาการร่วมกับ เทศบาลตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมี นางจลกลณี อินทรสมใจ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเม่น นำคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสูงเม่น ร่วมปฏิบัติงานโครงการจัดกิจกรรมการผ่าตัดทำหมันและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick off) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว จำนวน 87 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัข แมว จำนวน 53 ตัว

โครงการจัดกิจกรรมพิธีเปิดการผ่าตัดทำหมันและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick off) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรมปศุสัตว์จัดให้มีการดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ในเดือนธันวาคม 2565 และมกราคม 2566 ในส่วนของจังหวัดแพร่ มีเป้าหมายการดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว จำนวน 1,941ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัข แมว จำนวน 4,400 ตัว

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here