ปวีณา แถลงผลการดำเนินงาน และสถิติรับเรื่องราวร้องทุกข์ของมูลนิธิปวีณาฯ ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 9 ธันวาคม 2564

30

นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ได้แถลงผลการดำเนินงาน และสถิติรับเรื่องราวร้องทุกข์ของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ประจำปี 2564  ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 9 ธันวาคม 2564 รวมรับเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งสิ้น 11,267 ราย  นับว่า มูลนิธิปวีณาฯ รับเรื่องราวร้องทุกข์มากกว่าปี 2563 (ปี 2563 รับร้องทุกข์ 10,147 ราย) จำนวน 1,120 ราย คิดเป็น 11.03 %

เรื่อง โดยจำแนกเป็นปัญหาต่างๆ ดังนี้

1. ข่มขืน / อนาจาร 741 ราย/2. ทารุณกรรม / ทำร้ายร่างกาย / กักขัง  994 ราย/3. ล่อลวง/ค้าประเวณี/ค้ามนุษย์ 96 ราย/4. ยาเสพติด 265ราย/5. คนหาย 70 ราย/6. แรงงานไม่เป็นธรรม/ถูกหลอกทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ  32 ราย/7. ปัญหครอบครัว 1,510 ราย/8. ขอความเป็นธรรม 744 ราย/9. แช็ต / อินเทอร์เน็ต 206 ราย/10. ขอความอนุเคราะห์ 832 ราย/11. ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและบริการทางสาธารณสุข 61 ราย/12. ปัญหาอื่น ๆ อาทิ เรื่องเฉพาะส่วนตัว, อาการป่วย, กังวล หวาดกลัว 47 ราย/13. ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 5,669 ราย/รวม มูลนิธิปวีณาฯรับเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งสิ้น 11,267 ราย

ในปี 2564 ประเภทปัญหาที่มูลนิธิปวีณาฯ ให้ความสำคัญและให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนมี 6 ประเภท ดังนี้ คือ1. ปัญหาข่มขืน/อนาจาร/2. ปัญหาทำร้ายร่างกาย/ทารุณกรรม/3. ปัญหาค้ามนุษย์/ค้าประเวณี/4. ปัญหาครอบครัว/5. ปัญหายาเสพติด/6. ขอความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ที่ผ่านมาทางมูลนิธิปวีณาฯ ได้ให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด19 ดังนี้ 1.คนตกงาน-ได้รับผลกระทบโควิด โดยมูลนิธิปวีณาฯ ได้ส่งถุงยังชีพไปให้แล้ว และยังมีอีกกว่า 1,000 ราย ที่ยังไม่ได้จัดส่ง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการในช่วงปลายปีนี้ และ 2.เคสผู้ป่วยโควิด19 ที่ขอความช่วยเหลือ มูลนิธิปวีณาฯ ได้ประสาน ศูนย์เอราวัณ ให้การช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด 179 ครอบครัว จำนวน 338 คน

มูลนิธิปวีณาฯ ขอขอบคุณภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน ที่ได้ร่วมบูรณาการทำงานร่วมกันจนสามารถช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอขอบคุณพลเมืองดีที่ช่วยกันแจ้งเบาะแส ร่วมกันให้ข้อมูลช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะปัญหาสังคมไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง หรือหน่วยงานใดงานหนึ่ง หากทุกคนช่วยกันปัญหาทุกอย่างจะเบาบางลงไปได้

สำหรับผู้ที่ต้องการร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือมายังมูลนิธิปวีณาฯ สามารถติดต่อโทร. 1134, 02 577 0496, 02 577 0497, 02 577 0498, 02 577 0500, 02 577 0501 ในเวลาทำการ หรือโทรมือถือมูลนิธิปวีณาฯ หมายเลข 098 478 8991, 081 814 0244, 081 890 1355, 062 560 1636, 063 237 7327 เจ้าหน้าที่มูลนิธิปวีณาฯ ทุกคนจะรับเรื่องของท่านด้วยความยินดียิ่ง และท่านยังสามารถแจ้งเรื่องร้องทุกข์ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วย

สุดท้าย เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2565 มูลนิธิปวีณาฯ ขอเป็นกำลังใจให้ ประชาชนทุกท่าน ได้รอดพ้นจากสถานการณ์โควิด-19 และมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

มูลนิธิปวีณา ขอเรียนว่า จะปิดทำการตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค 64 – 3 ม.ค 65  รวม 5 วัน หากท่านใดมีเรื่องด่วนขอความช่วยเหลือ สามารถติดต่อส่งข้อความมายังเฟซบุ๊กมูลนิธิปวีณาฯ ได้ทันทีตอด 24 ชั่วโมงค่ะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here