ปลาหางนกยูง ส่งออกทั่วโลก

37

ปลาหางนกยูง สัตว์น้ําตัวน้อย ชนิดนี้ คนไทยโดยทั่วมีความรู้พื้นฐานในฐานะ ปลากําจัดลูกน้ำ ปล่อยไว้ในแอ่งน้ำ กระถางแตก กะละมังเก่า ก็สามารถขยายพันธุ์ได้ ด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัว ที่สามาถปรับตัวเองได้ทุกสภาพ ทนต่อโรค เลี้ยงง่าย

ปลาหางนกยูงในวันนี้ กลายเป็นปลาเศรษฐกิจชนิด สวยงาม สามารถส่งออกไปทั่วโลก สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ได้อย่าง มั่นคง และยั่งยืน โดยกรมประมง ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมทั้งทาง เทคโนโลยีและองค์ความรู้ เพื่อการเพาะเลี้ยงปลาหางนกยูงอย่างจริงจัง และมีมาตรฐาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here