ปลายทางสายน้ำมูลน้ำชียามนี้บรรจบแม่น้ำโขงมีการเฝ้าติดตามตลอดเส้นทาง

7

ปลายทางของสายน้ำมูล น้ำชี ยามนี้ อยู่ที่การบรรจบกับแม่น้ำโขง ตลอดเส้นทางการไหลรุนแรง เพราะฝนตกหนัก มีการเฝ้าติดตามตลอดเส้นทางของสายน้ำ เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดกับประชาชนเด้อ ซิบอกไห่ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here