ปลัด มท. พร้อมด้วยนายกแม่บ้าน มท. ลงพื้นที่อุดรธานี เปิดการประกวดผ้าลายพระราชทาน

8

ที่ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดอุดรธานี มลฑาทิพย์ ฮอลล์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” และงานหัตถกรรม ตามโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนจุดดำเนินการที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการประกวดการออกแบบตัดเย็บ “ชุดผ้าไทยใส่ให้สนุก” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมการพัฒนาชุมชน นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ กอเจริญยศ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกัญญา จุนถิระพงศ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ นางพัทธานันธ์ ยังตรง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี นางอรจิรา ศิริมงคล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา นายวิฑูรย์ นวลนุกูล นายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุรศักดิ์ อักษรกุล นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายกัมปนาทจักรวาล  วิเวศ ศรีพุทธา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ คณะกรรมการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” และงานหัตถกรรม ระดับภาค ได้แก่ นายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย และที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก นายศิริชัย ทหรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย เจ้าของแบรนด์ THEATRE นายภูภวิศ กฤตพลนารา นักออกแบบเจ้าของแบรนด์ ISSUE นายวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข นักออกแบบเจ้าของแบรนด์ WISHARAWISH ดร.กรกลด คำสุข รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมทางปัญญาและวิจัย วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผศ.ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน ประธานหลักสูตรแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องตกแต่ง วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และช่างทอผ้า ผู้ประกอบการ และนักศึกษา ผู้สมัครเข้าประกวด ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า นอกจากนี้ในการประชุมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวานนี้ (8 ก.ย. 66) ซึ่งมีผู้ว่าฯ ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศร่วมประชุม โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้พบปะและเน้นย้ำหลักการทำงานว่าให้ “ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที” ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่กระทรวงมหาดไทยได้น้อมนำมาปฏิบัติและสนองพระราชปณิธานเสมอมา สะท้อนได้จากการที่พระองค์ท่านได้ทรงลงมาโค้ชชิ่งพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตผ้าไทย ทุกเทคนิค ทุกแขนงด้วยพระองค์เองในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยทรงนำวิชาการแฟชั่นสมัยใหม่และองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์ มาคิดค้นลวดลายผ้าอยู่เสมอ พระองค์ทรงเป็นต้นแบบของการทำงานที่ “ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที” ที่กระทรวงมหาดไทยได้สนองพระดำริมาโดยตลอด และอีกประการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้บอกกล่าวในการพบปะก็คือ เราต้องทำงานเชิงรุก “ทำงานวันนี้ สั่งงานวันนี้ ต้องเสร็จเมื่อวานนี้” ด้วยการมุ่งมั่น “เข้าใจปัญหา” ของพี่น้องประชาชนของชาวบ้าน “ตอบสนอง” ได้ทันที ส่วนใดที่เราทำไม่ได้ ก็ต้องพูดคุยสื่อสารได้ทันที คนมหาดไทยต้องทำงานแบบ “รองเท้าสึกก่อนกางเกงขาด” อาทิ เมื่อถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ เราต้องช่วยเอาหิน หรือเอาวัสดุเทียมมาแก้ปัญหาในเบื้องต้นไว้ก่อน และประสานงานไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้มีการแก้ปัญหาระยะยาว โดยนำเอามาปรึกษาหารือเพื่อบรรจุเป็นแผนพัฒนาตำบลในการแก้ปัญหาต่อไป ถ้าแบบนี้เมื่อมีคนมาร้องเรียนปัญหาเรื่องถนนต่อรัฐมนตรี เราก็สามารถบอกได้แล้วว่า “เสร็จตั้งแต่เมื่อวาน” และยังสามารถสื่อสารเพิ่มเติมได้อีกว่า “ได้นำปัญหาความเดือดร้อนนี้ไปไปบรรจุยังแผนตำบลแล้ว” จึงไม่เป็นเรื่องยากเลยของชาวมหาดไทยที่จะทำงานได้อย่างรวดเร็ว เพราะเราได้รับพระกรุณาธิคุณพระราชทานหลักการทรงงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มาใส่เกล้าฯ และปฏิบัติเสมอมา ด้วยมีจุดมุ่งหมาย คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลา”.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here