ปลัดอุ้มผาง ฝ่ายทะเบียน สุด งง !! ชาย-หญิง นามสกุล เหมือนกัน มาขอจดทะเบียนสมรส

41

สองสามีภรรยา บ้านแม่จันทะ เดินทางมาจดทะเบียนสมรส ระยะทางกว่า 100 กิโลเมตร ณ.ที่ว่าการอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก สิ่งที่น่าแปลก ทั้งคู่มีนามสกุลเดียวกัน สร้างความมึนงงให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ทั้งคู่ ที่มาจดทะเบียนสมรสในวันนี้ คือนายโจมาไน กาญจนเจริญชัย เกิดเมื่อปีพ.ศ.2522 อยู่บ้านเลขที่ 98 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่จันอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และ น.ส.หน่อไม้ กาญจนเจริญชัย เกิดเมื่อปี 2521หมู่ที่8 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก

นายรัตนกุล สังขศิลา ปลัดอำเภออุ้มผาง ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า ตนเอง เพิ่งมาปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายทะเบียนราษฎร์ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ยังไม่เคยเจอ เรื่องราว เกี่ยวกับ การจดทะเบียนสมรส โดยมี คู่ทะเบียนสมรส ที่มาจดทะเยียน นามสกุลเดียวกัน ตนเอง แปลกใจและงง อยู่พักใหญ่ จึงเรียกพยาน มาทำการสอบ ข้อเท็จจริง ตนเองขณะปฏิบัติหน้าที่ งงไปพักหนึ่ง ช่วงบ่ายมีคู่สมรสเดินทางมาจดทะเบียนสมรส เมื่อตรวจสอบเอกสารคู่สมรสพบว่ามีชื่อสกุลเดียวกัน จึงได้ทำการสอบสวนคู่สมรสและพยานของคู่สมรส ได้ข้อเท็จจริงว่า

 สาเหตุที่มีชื่อสกุลเดียวกันนั้น เมื่อครั้งได้รับการเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน ครั้งแรกทั้งคู่ได้ขอใช้ชื่อสกุลร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน โดยทั้งคู่ไม่ใช่พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด และได้ความเพิ่มเติมว่ายังมีอีกหลายครอบครัวในหมู่บ้านที่มีชื่อสกุลเดียวกันแต่ไม่ใช่เครือญาติพี่น้องกัน ทางฝ่ายทะเบียน อำเภอจะได้ทำการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่ใช้นามสกุลร่วมกันโดยที่ไม่ได้เป็นเครือญาติกันมาทำการขอตั้งนามสกุลของตนเอง เพื่อป้องกันความสับสนที่อาจเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคต

นายโจมาไน กาญจนเจริญชัย กล่าวว่าตนเอง เกิดเมื่อปีพ.ศ.2522 อยู่บ้านเลขที่ 98 มู่ที่ 8 ตำบลแม่จันอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มา วันนี้เพื่อมาจดทะเบียนสมรส กับน.ส.หน่อไม้ กาญจนเจริญชัย เกิดเมื่อปี 2521 หมู่ที่8 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตากซึ่งเป็นภรรยาอยู่ด้วยกันมา 25 ปี มาจดทะเบียนสมรสวันนี้เพื่อไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนต่อของบุตรตนเอง บ้านแม่จันทะ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก ประชากร มีชาย 842 คนหญิง 795คน จำนวน414ครัวเรือน โดย.มีผู้ใหญ่เงียโจ งามยิ่ง เป็นผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่บ้านแม่จันทะห่างจากตัวอำเภออุ้มผาง ระยะทางประมาณ 100 กว่ากิโลเมตร

ภาพ-ข่าว ชวลิต วิกุลชัยกิจ/รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here