ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี นำทีมพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้าน ดีเด่น ประจำปี 2564

189

 นายพงษ์สิทธิ์  เนื่องจำนงค์ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี  ในฐานะประธานตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ  ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ของนางอารี  โพธิ์ทอง ม.4 ต.บางปลาร้า อ.บ้านสร้าง  เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือก กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2564  ซึ่งเป็นรางวัลที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน และสังคมให้การยอมรับ 

กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่ยอมรับของสังคมและเป็นแบบอย่างแก่สาธารณชนทั่วไป โดยผู้ยื่นเสนอจะต้องมีผลงานเด่นในพื้นที่ 1-2 โครงการ โดยมีนายอำเภอบ้านสร้าง นาย ชนาธิป โคกมณี และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านสร้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในตำบลบางปลาร้ามาร่วมให้กำลังใจ ผู้ใหญ่ อารี โพธิ์ทองเป็นจำนวนมากเพื่อส่งเข้าชิงผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมของจังหวัดปราจีนบุรี โดยการประกวดในครั้งนี้ มีผู้ใหญ่บ้านที่ส่งเข้าชิง จำนวน 3 อำเภอด้วยกัน คืออำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอบ้านสร้างหลังจากที่คณะกรรมการได้ประเมินตามอำเภอที่ส่งผู้ใหญ่เข้าชิงรางวัลแล้วคณะกรรมการจะได้พิจารณาเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมต่อไป

หลังจากคณะกรรมการได้ประเมินเสร็จนายอำเภอบ้านสร้าง เเละ ผู้ใหญ่ อารี โพธิ์ทอง ได้พาคณะกรรมการเยี่ยมชมบูธและผลงานต่างๆของตำบล ภายในบูธก็มี ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น การทำปลาเค็ม และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้ท่านคณะกรรมการได้พิจารณา

ภาพ-ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ จ.ปราจีนบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here