ปราจีนบุรี โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซ้อมแผนอพยพหนีไฟเสมือนจริง

14

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิด “การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (workshop) ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในเหตุการณ์เสมือนจริง ร่วมกับภาคีเครือข่าย” โดยกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

 ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ ได้ร่วมฝึกซ้อมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ สาธิต ฝึกปฏิบัติ และ workshop โดยจำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้สารเคมีและเหตุการณ์เพลิงไหม้หอผู้ป่วยโควิด-19 ณ อาคารปิติพร และอาคารสําราญสํารวจกิจ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรด้วย

โดยมี พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร คณะผู้บริหารโรงพยาบาล คณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปราจีนบุรี ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ

ภาพ-ข่าว เด็กปราจีน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here