ปราจีนบุรี เข้ม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฎิบัตติงาน

3

 พ.อ.สุรวิชญ์​ เเด​งจันทร์​ รอง​ ผอ.รมน.จังหวัด​ ป.จ./รอง​ ผบ.มทบ.12​  บูรณาการร่วมกับ พล.ต.ต.นันทวุฒิ  สุวรรณละออง  ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี ,นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี  ล​งพื้นที่​ตรวจ​เยี่ยมการปฏิบัติงานของตำรวจภูธร จังหวัดปราจีนบุรี ,ฝ่ายปกครอง ปจ. และ มทบ.12 (พัน.สห.12)

ในการจัดตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ จุดสกัดในเส้นทางคมนาคม และสายตรวจร่วม ในพื้นที่ อำเภอเมืองปราจีนบุรี  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดปราจีนบุรี อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ พ.อ.สุรวิชญ์ ฯ ได้ให้แนวทางและเน้นย้ำในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติ ต่อประชาชนอย่างระมัดระวัง  และให้ปฏิบัติตามกฏ ข้อบังคับที่จังหวัดกำหนด  ทั้งนี้เพื่อเป็นการตัดวงจรเชื้อโควิด19ของจังหวัดปราจีนบุรี/

ภาพ-ข่าวอลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ จ.ปราจีนบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here