ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง ร่วมมือภาคธุรกิจเอกชน เดินหน้าช่วยชาวบ้าน ด้วยการซ่อมแซมบ้านคุณยายบัวผัน ตามนโยบายแก้จน มิติด้านที่อยู่อาศัย

8

นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ  นายอำเภอบ้านสร้าง  ผู้แทนบริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน  นางสวง แสงทมาศ ประธาน อพม.จังหวัดปราจีนบุรี  ผู้แทนพัฒนาการอำเภอบ้านสร้าง และฝ่ายปกครองท้องที่  ลงพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลบางแตน เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมบ้าน พร้อมมอบชุดยังชีพ จาก อบต.บางแตน  นมสด จากท่านเจ้าคุณ พระสิทธิวีรานุวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอบ้านสร้าง และข้าวสาร จากเฮียตี๋ คุณปลา (ปั๊ม ปตท. สำรวยบริการ) มอบให้กับคุณยายบัวผัน ชลารักษ์ อายุ 81 ปี ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว อาศัยอยู่กับบุตรชาย 2 คน มีความเป็นอยู่ลำบากทั้งด้านที่อยู่อาศัย ด้านสุขภาพ และทุนทรัพย์ในการดำเนินชีวิต เนื่องจากรายได้มาจากบุตรชายเพียงคนเดียวโดยบุตรชายต้องออกไปทำงานต่างพื้นที่ ทำให้ในบางวันคุณยายต้องอยู่โดยลำพัง ในบ้านที่ค่อนข้างทรุดโทรม

อำเภอบ้านสร้าง ได้ดำเนินการตามนโยบายแก้จน มิติด้านที่อยู่อาศัย จึงได้ขอความร่วมมือไปยัง บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางแตน เพื่อให้การช่วยเหลือคุณยาย ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด ได้สนับสนุนงบประมาณ ทั้งหมด ๖๐,๐๐๐ บาท สำหรับบ้านหลัง ดังกล่าว

นอกจากนี้ นางสวง แสงทมาศ ประธาน อพม.จังหวัดปราจีนบุรี ได้ประสาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อมอบเงินช่วยเหลือ สงเคราะห์ ตามระเบียบ แก่กลุ่มเปราะบาง อีกด้วย  ในการผนึกกำลัง ทั้งภาครัฐ และธุรกิจเอกชน ในครั้งนี้ นับเป็นการร่วมมือกันในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบายแก้จนของรัฐบาล  ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นภาพลักษณ์ที่ดี ในการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยแท้จริง 

ภาพ-ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ จ.ปราจีนบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here