ปราจีนบุรี รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด พร้อมคณะตรวจเยี่ยมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน

8

คณะ พล.ต.ต นพดล ศรสำราญ รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ ณบ้านคลองท้ายบ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสร้างอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายนายเกรียงไกร ปัญญาพงศธร นายอำเภอบ้านสร้าง พ.ต.อ. มงคล โท้เป๋า ผู้กำกับ สภ.บ้านสร้าง พ.ต.ท.หัสพล โพธิ์ทอง รองผู้กำกับป้องกันปราบปราม สภ.บ้านสร้าง พ.ต.ทอำนาจ ยาหอม สารวัตรป้องกันปราบปรามสภ.บ้านสร้าง  นาง วัชรา หายทุกยข์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบ้านสร้างงานบำบัด ยาเสพติด

 นาย มานะ คล้ายสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง กำนัน ยุพิน โสดาวงษ์ กำนันตำบลบ้านสร้างนางสาว โสภี ต่อเชื้อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจเยี่ยม เนื่องด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรเนื่องจากประเทศไทยมีผู้ที่หลงก้าวเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นจำนวนมากทำให้กลุ่มผู้หลงผิดไม่สามารถถอนตัวเองจากภัยร้ายจากยาเสพติดได้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงมีนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืนโดยให้แต่ละโรงพักแต่ละพื้นที่ให้สแกนหาผู้ที่ หลงไปติดยาเสพติดให้เข้ามารับการบำบัดแบบถาวร

โดยมีตำรวจผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นผู้ให้การช่วยเหลือดึงผู้ที่หลงผิดเข้ามารับการรักษาเพื่อให้สังคมยอมรับผู้ที่ติดยาเสพติด ทางตำรวจได้จัดชุดคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำรวจสภ. บ้านสร้าง พร้อมด้วยคณะทำงานได้เข้าสแกนหาผู้ติดยาเสพติดใน หมู่ที่ 3 คลองท้ายบ้าน ตำบลบ้านสร้างอำเภอบ้านสร้าง 1 คุ้มเรือน มีประชากร134 หลังคาเรือน ประชากรมี 311คน ชาย144คน หญิง167คน ผู้สูงอายุ 50 คน ชาย 18 คนหญิง 32 คน คนพิการ 9 คนชาย 2 คนหญิง 7 คนจากการที่ตำรวจได้เข้า เอ็กซเรย์ ครบทุกหลังคาเรือนตรวจปัสสาวะ 206 คนพบผู้เสพ 5 คน คุ้มที่ 2 มีแต่หลังคาเรือน มีประชากร 20 คนชาย 12 คนหญิง 8 คนพบผู้เสพ 1 คน

หลังจากการตรวจเยี่ยมพูดคุยสรุปโครงการ พล.ต.ต นพดล ศรสำราญ รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ที่เคยหลงเข้าไปเสพยาเสพติด1รายที่เข้าร่วมโครงการ โดยท่านได้ให้ขวัญ และกำลังใจและแนะนำการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ที่เคยติดยาเสพติด ทางด้านนาย อำอเภอบ้านสร้าง นายเกรียงไกร ปัญญาพงศธร ท่านให้ความสำคัญ แก่ผู้ที่ เคยเสพยาเสพติดแล้วมาเข้ารับการบำบัด โดยท่านจะคอยติดตามกลุ่มผู้เสพที่เข้ามารับการบำบัดโดยจะจัด หาอาชีพให้แก่ผู้ที่เข้ารับการบำบัด เพื่อที่จะไม่ให้ผู้เสพหันกลับไปเสพยาเสพติดอีก โดยได้เน้นย้ำให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันคอยเป็นหูเป็นตาคิดเสียว่าผู้เสพคือลูกหลานของท่านเอง //

ภาพ-ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ ปราจีนบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here