ปราจีนบุรี รมช.กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยสรรพากรภาค5 มอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด

3

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานสรรพากรภาค5 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี ร่วมกับผู้ประกอบการในท้องที่ และครัวสุมาลี มอบอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมอาหารปรุงสำเร็จให้แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและโรงพยาบาลประจำอำเภอในท้องที่ปราจีนบุรี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ นางสาวสิมาลัย สังข์นุช สรรพากรภาค 5 นางสาวอาริษา ใจผูกพันธ์ สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี ร่วมกับผู้ประกอบการในท้องที่และครัวสุมาลี

จัดกิจกรรม “ทำดีด้วยหัวใจ รวมกันไปต่อเติมบุญ”โดยได้มอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) จำนวน 13 เครื่อง มูลค่า 520,000 บาท พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค รวมถึงอาหารปรุงสำเร็จ มูลค่า 136,500 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 656,500 บาท ให้แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และโรงพยาบาลประจำอำเภอในท้องที่ปราจีนบุรี เพื่อสนับสนุนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 และผู้ป่วยที่เข้ามารักษาด้วยโรคอื่น ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ/

/ภาพ-ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ จ.ปราจีนบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here