ปราจีนบุรี ยอดโควิด-19 นิวไฮ 395 ราย

4

ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า   ฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุข จ.ปราจีนบุรี    แจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกมกราคม 2565 จังหวัดปราจีนบุรี ณ วันที่ 3 เมษายน 2565  พบผู้ติดเชื้อ ระลอกมกราคม 2565 เพิ่ม 395 ราย สะสมรวม 15,895 ราย  ผู้ป่วยเสียชีวิต +1 ราย  สะสมระลอก ม.ค.65   34 ราย

จำแนกตาม Cluster  ผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้   จำนวน 395 ราย  (ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 15,501 – 15,895  )   เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด   จำนน 2 ราย   เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท สหเซเรน จำกัด (ระลอกใหม่) จำนวน 2 ราย  จำนวน 2 ราย   เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (ระลอกสาม)จำนวน 1ราย ผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน   จำนวน 139 ราย   บุคลากรทางการแพทย์   จำนวน 7 ราย  ผู้ที่มีประวัติเดินทางไป-กลับมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง จำนวน 2 ราย   ผู้ป่วยนอกเขตที่เข้ามารับการตรวจและรักษา   จำนวน 10 ราย  ผู้ป่วยมีอาการและอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคจำนวน 232 ราย

นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุข จ.ปราจีนบุรีกล่าวว่า “ ในสถานการณ์ covid – 19 ของจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่ช่วงปีใหม่เป็นต้นมาถึงวันนี้ มีผู้ป่วยโควิค -19 ค่อนข้างพอสมควรสิ่งที่เป็นกังวลค่อนข้างมากคือ ผู้สูงอายุของจังหวัดปราจีนบุรี  พบสถิติมีผู้เสียชีวิตจากโรค covid -19 อยู่หลายท่าน ที่สำคัญคือในผู้สูงอายุ   เกือบครึ่งหนึ่งที่เสียชีวิตดังกล่าวไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยสักเข็มเดียว   ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่ง ฉีดแค่อย่างน้อย 1 หรือ 2 เข็ม ฯ

ในช่วงก่อนที่จะถึงสงกรานต์ในปีนี้ เพื่อให้ลูกหลาน ที่ทำงานหรือจะมาเยี่ยมผู้สูงอายุได้สบายใจ แล้วผู้สูงอายุสบายใจ อยากรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย! ชาวปราจีนฯร้วมใจสร้างความปลอดภัยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มกระตุ้นกัน ก่อนสงกรานต์ โดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มโรคผู้เสี่ยงทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับผู้สูงอายุ ก่อนที่จะถึงช่วงสงกรานต์ นี้ ให้ผู้สูงอายุ ทุกท่าน ท่านใดยังไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 แม้แต่เข็มเดียวก็ให้มาฉีดวัคซีน หรือว่าท่านฉีดวัคซีนไปแล้ว 1 ถึง 2 เข็ม ให้มากระตุ้นเข็ม 3 ให้มากที่สุด!

ภาพ-ข่าว เด็กปราจีน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here