ปราจีนบุรี นายอำเภอบ้านสร้าง ร่วมกับเจ้าคณะอำเภอ ระดมพลังจิตอาสา ร่วมปรับภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ

2

นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้างได้ร่วมกับท่านเจ้าคุณพระสิทธิวีรานุวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดกระทุ่มแพ้ว และเจ้าคณะอำเภอบ้านสร้าง ได้เดินทางไปยังตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งอำเภอบ้านสร้างได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในบริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย ปจ.4014 ต.กระทุ่มแพ้ว หรือถนนสายทางเข้าวัดกระทุ่มแพ้ว

 สำหรับกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้ ประกอบไปด้วยการทำความสะอาด และพัฒนาถนน ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบถนนสายดังกล่าว ซึ่งอำเภอบ้านสร้างได้ยกระดับให้ถนนเส้นนี้เป็น “ถนนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ตามโครงการ 9 ถนนสวยด้วยมือเราชาวปราจีนบุรีฯ

ในการนี้ นายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น-ท้องที่, ทหาร, ตำรวจ, นักเรียน และคณะครูจากโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ตลอดจนประชาชนจิตอาสาทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสาอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ภาพ-ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ จ.ปราจีนบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here