ปราจีนบุรี ติดตามผลการดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ และอำเภอ

3

นายวร​พันธุ์​ สุวัณณุสส์ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ปราจีนบุรี เป็น​ประธาน​การประชุมหัวหน้า​ส่วน​ราชการ​สังกัด​กระทรวง​มหาดไทย​ และนายอำเภอ ประจำเดือนมีนาคม 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ และอำเภอ ทั้งในเรื่องการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี​ นา​ยอนุชิต สังฆสุวรรณ นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ปราจีนบุรี​ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้อง​เข้าร่วมประชุม

 ในการนี้ นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และนางมัทนา สุวัณณุสส์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี ได้ส่งมอบ “เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร” ซึ่งเป็นผลผลิตจากการต่อยอดจากน้อมนำแนวพระราชดำริโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหาร “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาปฎิบัติขยายผล จากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี จนนำไปสู่ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี บ้านพักปลัดจังหวัดปราจีนบุรี บ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี และบ้านพักนายอำเภอ ด้วย

ภาพ-ข่าว เด็กปราจีน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here