ปราจีนบุรี ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้กับผู้ยากไร้ด้อยโอกาส

6

เนื่องด้วยกองทัพภาคที่ ๑ โดย กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ ๑ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ “ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย” ให้กับผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ในชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานคร และ ๒๕ จังหวัดภาคกลาง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน

“เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ตามพระบรมราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ร่วมกับส่วนราชการ และบริษัทไทยเครน เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้กับนางบุญรักษ์ ทองบุญมา บ้านเลขที่ ๕๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นบ้านพักที่อยู่อาศัยและทำมาหากินประกอบอาชีพสุจริตต่อไป

ภาพ-ข่าว เด็กปราจีน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here