ประมาณ 3 แสนล้านบาทต่อปี คือวงจรของข้าวไทยผู้ปลูกชาวนาหต.ห้ามตายนะ จะบอกให้

11

ประมาณ 3 แสนล้านบาทต่อปี คือวงจรของข้าวไทย ฉะนั้นผู้ปลูกคือชาวนา หต.ห้ามตายนะ จะบอกให้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here