ประมง ปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจการประมงตามแผนการจัดระเบียบการทำประมง ในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

6

นายธีรพงศ์ ไกรนรา ประมงจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายปิติพร นิลพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย นางกัตติกา ตูวิเชียร ประมงอำเภอบ้านสร้าง และนายธัญญา พรมมา เจ้าพนักงานประมง

ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการรื้อถอน เครื่องมือประมงประเภทกั้นทางเดินของสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ คลองสอง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี จากทั้งหมด 6 จุด มีการรื้อถอนแล้ว จำนวน 4 จุด และอยู่ระหว่างการรื้อถอน 2 จุด ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดฯ จะตรวจสอบติดตามการรื้อถอนเครื่องมือดังกล่าว ต่อไป

ภาพ-ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ จ.ปราจีนบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here