ประภัตรสั่งชลประทานเร่งสูบน้ำช่วยเกษตรกรนาข้าวกำลังขาดน้ำ(สุพรรณบุรี)

8

เกษตรกรที่ใช้น้ำจากแม่น้ำท่าจีน ทำนา ผ่านประตูระบายน้ำ คลอง 1 ขวา อ.สามชุก นาข้าวของเกษตรกร พื้นที่ อ.สามชุก อ.ศรีประจันต์ อ.ดอนเจดีย์ และเกษตรกรใช้น้ำจากประตูระบายน้ำ คลอง 1 ซ้าย อ.เดิมบางนางบวช อ.สามชุก อ.ศรีประจันต์ บางส่วน นาข้าวนับหมื่นไร่ที่กำลังจะออกร่วง ใกล้จะได้เก็บเกี่ยวกำลังขาดแคลนน้ำ

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการประทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชลประทาน ลงพื้นที่เร่งหาแนวทางแก้ไขเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เดิมบางนางบวช อ.สามชุก อ.ศรีประจันต์ และอ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ที่บริเวณประตูน้ำคลอง 1 ขวา อ.สามชุก และคลอง 1 ซ้าย อ.เดิมบางนางบวช โดยมีเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนมาฟังแนวทางการช่วยเหลือ เนื่องจากนาข้าวของเกษตรนับหมื่นไร่ 4 อำเภอ กำลังขาดแคลนน้ำในช่วงใกล้ที่จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิต 

ด้านนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการประทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้สั่งให้ชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ พร้อมน้ำมัน เร่งสูบน้ำจากแม่น้ำท่าจีน เข้าสู่คลอง 1 ขวา อ.สามชุก  และคลอง 1 ซ้าย อ.เดิมบางนางบวช เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ที่กำลังได้รับความเดือดร้อน นาข้าวขาดแคลนน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้เกษตรในช่วงฝนทิ้งช่วง

ทีมข่าว จ.สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here