ประธานหอการค้าน่านเรียกร้องให้เร่งแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างกรมทางหลวงและศุลกากร

7

นายศรีรุ่ง รัตนศิลา ประธานหอการค้าจังหวัดน่านเรียกร้องให้เร่งแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างกรมทางหลวงและกรมศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนห้วยโก๋นจังหวัดน่านที่กลายเป็นปัญหามานานนับสิบปีเพราะยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องการใช้พื้นที่ระหว่าง 2 หน่วยงานดังกล่าว ทำให้สภาพของด่านห้วยโก๋นขาดการจัดระเบียบและขาดโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเป็นด่านการค้าสากล และพื้นที่คับแคบมาก แม้รัฐบาลจะอนุมัติให้ใช้พื้นที่ 350 ไร่แล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้าในการแก้ปัญหาและจนกลายเป็นอุปสรรคในการส่งเสริมการค้าตามแนวชายแดนและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงไปยังลาว เวียดนามและจีน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here