ประธานกรรมการสงเคราะห์ฯ จ.ศรีสะเกษ มอบเทอร์โมสแกน เจลแอลกอฮอล์ ให้สถานพินิจฯ

3

ดร.กัลยาณี  ธรรมจารีย์   ประธานกรรมการสงเคราะห์ฯ จ.ศรีสะเกษ  นางจันทร์จิรา  แนวมั่น  นำเทอร์โมสแกน  เจลแอลกอฮอล์  มามอบให้สถานพินิจฯ และคุ้มครอง  จ.ศรีสะเกษ  รวมทั้งนำข้าวกล่อง  และน้ำดื่ม  มามอบให้ผู้ปกครองเด็กที่กระทำผิดและเด็กที่ถูกควบคุม  โดยมี  น.ส.อรทัย  บุตรศรี  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  และเจ้าหน้าที่  ร่วมในพิธีรับมอบครั้งนี้ 

จากนั้น ประธานกรรมการสงเคราะห์ฯ  จ.ศรีสะเกษ  ได้นำอาหารไปเยี่ยมเด็ก  ทางด้าน  นายพิทักษ์  พันธมาศ  ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  จ.ศรีสะเกษ  เปิดเผยต่อไปว่า  ตามมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานของสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม  ภายใต้มาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติบททั่วไป ข้อ 44 กำหนดว่า  “เยาวชนควรได้รับการเยี่ยมที่บ่อยและสม่ำเสมอ” โดยทั่วไป สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือไม่น้อยกว่าเดือนละครั้งภายในสภาพแวดล้อมที่เคารพความเป็นส่วนตัว  การติดต่อสื่อสารอย่างไม่ปิดกั้น ของเยาวชนกับครอบครัวและทนาย  การที่ผู้ปกครองได้เยี่ยมญาติและคุยทางไกลมีความสะดวกมาก

ภาพ-ข่าว ศิริเกษ  หมายสุข  จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here