ประชุมพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จ.ปทุมธานี ภาค ๑ ตามมติมหาเถรสมาคม

4

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยหลักพุทธธรรม และวิถี ๕ส บนฐานชีวิตใหม่ New Normal ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here