ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา เน้นสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้พี่น้องประชาชน และดำเนินชีวิตไม่ประมาท การ์ดไม่ตก

3

ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฯ นายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมีนายอำเภอ  สาธารณสุขอำเภอ 11 อำเภอ ทหาร ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ และติดตามผลดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

การประชุมในวันนี้มีวาระสำคัญๆ ประกอบด้วย การดำเนินการตรวจประเมินและปราบปรามเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ / รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคฯ ในโรงงาน / การดำเนินการควบคุมแรงงานต่างด้าวหรือผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย / นำเสนอผลการดำเนินงานตำบลเข้มแข็งต้นแบบ ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการใช้อาคารฯ โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ขออนุญาตใช้อาคารสถานศึกษาจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และสำนักงานเทศบาลตำบลบางคล้าอำเภอบางคล้า ขออนุญาตใช้อาคารสถานศึกษาจัดสอบ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลบางคล้า ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นในว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตัวเลขมีแนวโน้มลดลง เป็นการบ่งบอกสัญญาณที่ดี แต่ขอให้พี่น้องประชาชนไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ดำเนินชีวิตภายใต้การดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ หรือ New Normal และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดต่อไป

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here