ประชาสัมพันธ์โครงการ Active Learning ระยะระหว่างดำเนินโครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

0

วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ Active Learning ระยะระหว่างดำเนินโครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โครงการการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here