ประชาสัมพันธ์โครงการ Active Learning วัตถุประสงค์และสัมภาษณ์ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

0

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Active Learning วัตถุประสงค์และสัมภาษณ์ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในโครงการการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here