ประชาชนในจังหวัดยะลา จำนวนมากออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าต้อนรับเทศกาลถือศิลกินเจ ขณะที่ รองเลขาธิการ ศอ.บต นำคณะร่วมกิจกรรม

1

ที่ โรงเจ ศาลเจ้าโรงก๋ง 108-109 (ยี่ก๋งยะลา) ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ชาวไทยเชื้อสายจีนยะลา จัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ โดยมีนายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดงาน และมีนายกันต์พงษ์ ลิ่มกาญจนา ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา ประธานชมรมตระกูลลิ้มยะลา และประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมงานเป็นจำนวนมาก

หอการค้าจังหวัดยะลาร่วมกับชมรมตระกูลลิ้มยะลา และประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดยะลา จัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ณ ศาลเจ้าโรงก๋ง 108 (ยี่ก๋งยะลา) ทุกปี ตั้งแต่ปี 2559 โดยในปีนี้ได้จัดงานตามประเพณีจีน คือ เดือน 9 ขึ้น 1 ค่ำ เริ่มจากวันที่ 26 กันยายน ถึง วันที่ 4 ตุลาคม 2565

ด้านนายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลกินเจ เป็นการละเว้นอบายมุข มีการรักษาศีล สำหรับเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี 2565 ตรงกับวันที่ 26 กันยายน-4 ตุลาคม ซึ่งในเทศกาลนี้คนที่กินเจจะต้องกินอาหารที่ปรุงขึ้นโดยไม่มีเนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ เช่น นม ไข่ น้ำผึ้ง น้ำปลา เป็นต้น ทั้งนี้ สำหรับบรรยากาศกินเจวันแรกใน จ.ยะลาเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดี มีการจับจ่ายซื้อสินค้าบริโภคทั้งที่เป็นร้านค้าและตลาดสด

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here