ประกันสังคมมาตรา 40 แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบตามยอดเงินสมทบ

6

แต่ก่อนประกันสังคมมาตรา 40 จะสามารถจ่ายเงินได้เพียง 2 รูปแบบเท่านั้น เพื่อเป็นการจูงใจให้แรงงานนอกระบบหันมาเข้าสู้ระบบประกันสังคมมาตรา 40 มากขึ้น ปัจจุบัน ทางสำนักงานประกันสังคมจึงได้ออกรูปแบบการประกันตนเพิ่มขึ้นอีก 1 รูปแบบ เราจึงสามารถเลือกการจ่ายเงินได้ทั้งหมด 3 รูปแบบ ซึ่งมีแตกต่างกันในเรื่องของความคุ้มของในส่วนต่างๆ

การจ่ายเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 40
การจ่ายเงินสมทบ เลือกได้ว่าจะชำระเป็นเงินสด หรือเลือกหักผ่านบัญชีธนาคาร ซึ่งจะต้องส่งเงินสมทบทุกเดือน แต่สำหรับผู้สมัครเพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ตามมติครม. บอกว่า หลังจากสมัครและได้รับเงินเยียวยาแล้ว จะส่งเงินสมทบต่อหรือไม่ก็ได้ ไม่มีการบังคับใดๆ

ชำระแบบเงินสด จ่ายได้ที่
– สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่นั้นๆ
– หน่วยบริการเคื่อนที่ของสำนักงานประกันสังคม
– เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ค่าธรรมเนียม 10 บาท)
– ธนาคารกรุงไทย
– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
– ห้างเทสโก้โลตัส
– ไปรษณีย์ (ธนาณัติ)

หักผ่านบัญชีธนาคาร
– บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
– บัญชีธนาคารออมสิน
– บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
– บัญชีธนาคารกรุงไทย
– บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here