ปภ.แพร่ ฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3

นายสายัณห์ กาวีวงค์ หัวหน้สนง.ปภ.จ.แพร่ เป็นประธานฯ  พร้อมด้วย น.ส.ธัญจิรา จันต๊ะปะตุ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ จัดฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมรับมือภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดแพร่” (อ.ร้องกวาง) ภายใต้กิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ และท้องถิ่น จำนวน 8 อำเภอ และจังหวัด”

ซึ่งได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์อำเภอ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท. เครือข่าย มูลนิธิ จิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายวรวิทย์ อินต๊ะใจ หัวหน้า สนง. ปภ.จ.น่าน เจ้าหน้าที่ศูนย์ ปภ. เขต 15 เชียงราย และ เจ้าหน้าที่ ปภ.จ.แพร่ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม

นายสายัณห์ กาวีวงค์ กล่าวว่า ทางสนง.ปภ.จ.แพร่  พร้อมด้วย น.ส.ธัญจิรา จันต๊ะปะตุ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ได้จัดฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมรับมือภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดแพร่” (อ.ร้องกวาง) ภายใต้กิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ และท้องถิ่น จำนวน 8 อำเภอ และจังหวัด”

กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์อำเภอ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท. เครือข่าย มูลนิธิ จิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายวรวิทย์ อินต๊ะใจ หัวหน้า สนง. ปภ.จ.น่าน เจ้าหน้าที่ศูนย์ ปภ. เขต 15 เชียงราย และ เจ้าหน้าที่ ปภ.จ.แพร่ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน /แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here