ปภ.พังงา เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจรถนนสายเพชรเกษม

3

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นายสงบ สะโตน นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา พร้อมด้วย ศูนย์ ปภ. เขต 18 ภูเก็ต สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา อำเภอตะกั่วป่า เทศบาลตำบลคึกคัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจรถนนสายเพชรเกษม หน้าหนองมูลตะกั่ว ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

โดยดำเนินการแต่งคูระบายเพื่อให้น้ำไหลไปยังจุดที่ต้องวางเครื่องเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 14 นิ้ว ซึ่งสามารถระบายน้ำได้ 28,000 ลิตรต่อนาทีเพื่อระบายน้ำจากจุดที่ท่วมขังไปลงขุมน้ำด้านหลังหมู่บ้าน และในกรณีที่น้ำระบายไม่ทันหรือน้ำล้นเกาะกลาง ทางเทศบาลตำบลคึกคักจะแต่งคูระบายน้ำให้น้ำไหลไปลงซอยวัดผดุงธรรมโพธิวาสแทน  ในส่วนของการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในระยะยาว ทางจังหวัดพังงาได้ประสานกรมทางหลวงในการวางท่อระบายน้ำลอดถนนเพื่อระบายน้ำเข้าซอยวัดผดุงธรรมโพธิวาส

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here