ปภ.พังงา นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจหลัก และด่านชุมชนในพื้นที่อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

7

นายสงบ สะโตน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา พร้อมด้วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา ผูู้แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา คปภ.พังงา และ ผู้แทนบริษัทกลางฯ จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นคณะตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงาน ชุดที่ 8 ตามคำสั่งจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจหลัก และด่านชุมชน  ในพื้นที่อำเภอเกาะยาว จำนวน 4 จุด  คือ จุดตรวจหน้าสหกรณ์การเกษตรอำเภอเกาะยาว เขตเทศบาลตำบลเกาะยาว, ด่านชุมชนหน้าหาดป่าทราย ต.เกาะยาวน้อย, ด่านชุมชนสามแยกเกาะยาวใหญ่ ต.เกาะยาวใหญ่ และจุดตรวจหน้าเทศบาลตำบลพรุใน ต.พรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

ในการนี้ได้มอบเครื่องดื่ม และอุปกรณ์ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจจุดบริการ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ประปฏิบัติงาน ทั้ง 4 แห่ง  มอบนโยบายแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูเเลความปลอดภัย โดยเน้นย้ำคนขับเรือห้ามบรรทุกเกิน  การขับรถสัญจรไปมาบนเกาะ เน้นย้ำให้เพิ่มความระมัดระวัง ไม่ขับรถเร็ว  ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทั้งการสัญจรเส้นทางหลักเเละเส้นทางรอง ให้คำแนะนำแก่ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การสวมหมวกนิรภัย การให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยเพื่อลดการสูญเสีย และขอบคุณทุกภาคส่วนที่เสียสละเวลาช่วงวันหยุดดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว

โดยมีปลัดอำเภอผู้เเทนนายอำเภอเกาะยาว ผู้บริหารท้องถิ่นแห่งพื้นที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จิตอาสา อปพร. และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านชุมชนให้การต้อนรับ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here