ปภ.จ.แพร่ “พัฒนาศักยภาพ” เปิดการฝึกอบรมตาม “โครงการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3

 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ นายสายัณห์ กาวีวงค์ หัวหน้า สนง.ปภ.จ.แพร่ มอบหมายให้ น.ส.ธัญจิรา จันต๊ะปะตุ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ จัดฝึกอบรม ตาม “โครงการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมรับมือภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดแพร่” 

จกรรมการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่อำเภอวังชิ้น โดยมี นายวาทิต ปัญญาคม ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ

ในการนี้ มี นายสายัณห์ กาวีวงค์ หัวหน้า สนง.ปภ.จ.แพร่ นายวัฒนา สาคร หัวหน้า สนง.ปภ.จ.ตาก เจ้าหน้าที่ศูนย์ ปภ. เขต 15 เชียงราย และเจ้าหน้าที่สนง.ปภ.จ.แพร่ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here