ปภ ขอนแก่น ติดตั้งเครื่องดูดฝุ่น PM 2.5 (ยักษ์เขียว) ลดค่าฝุ่นละอองในอากาศเมืองขอนแก่น

3

ERIG , ศูนย์รณยุทธ และเครือข่ายเพื่อนเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น โดยได้รับการประสานข้อมูลสนับสนุนจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น ร่วมติดตั้งเครื่องดูดฝุ่น PM 2.5 (ยักษ์เขียว) พิกัดบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เพื่อทำการลดค่าฝุ่นละอองในอากาศเมืองขอนแก่น โดยมีนาย สุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น , ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น และคณะ ร่วมสังเกตการณ์การติดตั้งเครื่องดูดฝุ่น PM 2.5 ในครั้งนี้ ซึ่งสามารถเดินเครื่องดูดฝุ่น (รันเครื่อง) เมื่อเวลา 20.30 น. ต่อเนื่องจนถึงเช้า โดยใช้ระบบลมดูดเอาฝุ่นลงน้ำ (ลมมีน้ำหนักเบา เมื่อถูกดูดลงน้ำจะมีน้ำหนัก) โดยมีค่าผลมวลรวมคุณภาพอากาศ (ตามคลิปวีดีโอ) ส่วนในการเดินเครื่องเต็มรูปแบบของระบบ (ใช้หัวฉีดน้ำ PM 10 และ PM 2.5) จะมีขึ้นในช่วงเช้าวันนี้

ภาพ-ข่าว เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here