ปปส.ภาค 2 ร่วมกองทุนแม่ของแผ่นดินภาค 2 ประชุมสันจรที่ฉะเชิงเทรา

4

ที่โรงแรมทีวินเทจ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทราปปส.ภ.2 ร่วมกับ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ภาค 2 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการขับเคลื่อนงานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ภาค 2 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นจำนวน 5 ครั้ง โดยในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 เป็นการลงพื้นที่ประชุมสัญจรจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อแลกเปลี่ยนการทำงาน การส่งเสริมกำลังใจ สร้างแรงจูงใจในการทำงาน  การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนในพื้นที่และระดับภาค

การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมือง อำเภอบางคล้า อำเภอสนามชัยเขต อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผนการจัดทำโครงการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เตรียมแผนขับเคลื่อนงานโครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ในพื้นที่ทั้ง 8 จังหวัดภาคตะวันออก   และยังเป็นการแลก เปลี่ยน ติดตามผลการทำ งานในช่วง 6 เดือนแรก และแผนการขับเคลื่อนงานของทั้ง 8 จังหวัด ในช่วง 6 เดือนหลัง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ปปส.ภ.2

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์  จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here