ปธ.อนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง ร่วม วัดเขียนเขต มอบถุงยังชีพ ชุมชนคลองขวาง จ.ปทุมธานี เป็นสาธารณสงเคราะห์

7

พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง ประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ส่วนกลาง) ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม และองค์อุปถัมภ์ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี พร้อมด้วย พระมหาชิต ฐานชิโต เจ้าคณะอำเภอธัญบุรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง และคุณอารชวิน ภู่หริย์วงศ์สุข ปลัดอำเภอธัญบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายอำเภอธัญบุรี

ร่วมกันลงพื้นที่มอบทาน มอบธรรม ถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง จำนวนรวม 200 ชุด ด้วยห่วงใยช่วยเหลือประชาชนในชุมชนคลองขวาง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข และเพื่อประโยชน์เกื้อกูลด้านสาธารณสงเคราะห์ อันเป็นหนึ่งในบทบาทหน้าที่สำคัญของคณะสงฆ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here