ปทุมธานี แจกพันธุ์พืชช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0

นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอลำลูกกา นายสุภาพ ระดมเล็ก นายก อบต.ลำลูกกา ผู้บริหาร อบต.ลำลูกกา ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์จัดการขยะมูลฝอย ม.2 อบต.ลำลูกกา ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดยมีเกษตรหลายร้อยคนร่วมรับมอบพันธุ์พืชทางการเกษตรหลากหลายชนิดด้วยกัน

โดยนายสุภาพ ระดมเล็ก นายก อบต.ลำลูกกา กล่าวว่าโครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา ได้ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในด้านการเกษตรและปรับปรุงสภาพแวดล้อม การพัฒนาอาชีพตามหลักเกษตรทฤษฎีพอเพียงและทฤษฎีใหม่ เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหารตลอดจนการพัฒนาอาชีพในแนวทางการพัฒนาบนหลักแนวคิดพึ่งตนเอง สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล ซึ่งจะนำไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง

สำหรับโครงการในวันนี้ จะมีการอบรมถ่ายทอดความรู้ การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ และดำเนินชีวิตการจัดทำแปลงเกษตรและปลูกผักปลอดสารพิษ กิจกรรมการเพาะเห็ดกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่และเป็ดไข่ กิจกรรมเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ กิจกรรมปลูกข้าวเป็นต้น

ส่วนกิจกรรมที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ที่เข้าร่วมภายในงานคือทางด้านนายอำเภอลำลูกกา และ นายก อบต.ลำลูกกา และ เกษตรกรในตำบลลำลูกกา ได้ร่วมกันสืบสานวิถีชีวิตชาวนาโดยการสาธิตการหว่านข้าวดำนาปลูกข้าว ซึ่งในขณะที่กำลังดำนาอยู่นั้นปรากฏว่านายสุภาพ ระดมเล็ก นายก อบต.ลำลูกกา ที่กำลังสาธิตการดำนาอยู่นั้นกลับลื่นล้มภายในนาทำให้ชาวนาต่างช่วยกันผยุงจนล้มระเนระนาดเปรอะเปี้อนโคลนไปตามๆกันสร้างเสียงหัวเราะและความสนุกสนานแก่ผู้เข้าร่วมในงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ภาพ-ข่าว ณรงค์ศักดิ์ น้ำจันทร์ // รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here