ปทุมธานี เสาไฟประติมากรรม ที่ ทม.บางกะดี ติดตั้งถี่ยิบแต่ใช้ไม่ได้ งบกว่า14ล้านบาท

99

ผู้สื่อข่าวได้รับร้องเรียนจาก นายสามารถ สุขารมณ์ ชาวบ้าน ต.บางกะดี เกี่ยวกับ เรื่องเสาไฟประติมากรรมรูปดอกบัวของเทศบาลเมืองบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้จัดซื้อจัดสร้างไว้ก่อนปี 2560 ติดตั้งอยู่ในซอยทางเข้าวัดเกริ่น, วัดบางกะดี วัดสังลานส่วนที่ติดตั้งอยู่ถนนติวานนท์ ซึ่งการติดตั้งเสา ไฟประติมากรรมนั้น ตั้งอยู่ในซอยดังกล่าวและเป็นการติดตั้งแบบถี่ๆ ประโยชน์การใช้สอยของชาวบ้านได้น้อย ไม่คุ้มค่า ส่วนราคาของ เสาไฟประติมากรรมรูปดอกบัว นั้น ก็น่าจะมีราคาใกล้เคียงกับที่เป็นข่าวอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะน่าจะ ส่อไปในทางใช้งบประมาณทำให้ภาคราชการเสียหายหรือไม่

นอกจากนี้ยังได้ ร้องเรียนให้มี การตรวจสอบ เทศบาลเมืองบางกะดี ในเรื่อง การจัดซื้อรถดูดโคลน,สิ่งปฏิกูล ในราคาคันละ ประมาณ 17 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่ตั้งสูงเกินความเป็นจริง และน่าจะมีลักษณะบริษัทตัวแทนจำหน่าย ไม่ผ่านคุณสมบัติตามที่กำหนด ไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม และน่าจะมีการสมยอมกันหรือไม่

ปทุมธานี เสาไฟประติมากรรม ที่ ทม.บางกะดี ติดตั้งถี่ยิบแต่ใช้ไม่ได้ งบกว่า14ล้านบาท อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ซึ่งอาจจะทำให้ หน่วยงานของรัฐเสียหาย และได้มีข่าวการตั้งราคาขายให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสูงถึงคันละ 14-18 ล้านบาท แต่ตามที่เคยปรากฏอยู่ในข่าวของสำนักข่าวต่างๆ แต่ในข่าวต่างๆในช่วงเวลาเมื่อประมาณปี 2560-2561 นั้น ไม่ปรากฏมีรายชื่อของเทศบาลเมืองบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ว่าได้มีการซื้อรถดูดโคลน สิ่งปฏิกูล ซึ่งขัดแย้งกับข้อเท็จจริงของเทศบาลเมืองบางกะดี ได้มีการจัดซื้อรถดูดโคลน สิ่งปฏิกูล ไว้แล้วมาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งมีหลักฐานเป็นรถดูดโคลน,สิ่งปฏิกูล เป็นรถคันหมายเลขทะเบียน 82-8366 ปทุมธานี ของเทศบาลเมืองบางกะดี (ซึ่งน่าจะซื้อมาในราคาคันละ 17 ล้านบาท) ซึ่งในเรื่องนี้ และเรื่องเสาไฟประติมากรรม ข้าฯได้เคยมีหนังสือร้องไป ป.ป.ช.เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 แต่จนวันนี้เรื่องก็ยังเงียบและไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด ตนจึงขอร้องเรียนมายังผู้สื่อข่าว เพื่อในการนำเสนอเป็นข่าวการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องเสาไฟประติมากรรมรูปดอกบัว และการจัดซื้อรถดูดโคลน,สิ่งปฏิกูล ราคาสูงถึง 17 ล้านบาท เทศบาลเมืองบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ว่ามีเหตุตามที่ตนได้ร้องเรียนมาข้างต้นนี้แล้วหรือไม่ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและสังคมต่อไป และตนยินดีให้ความร่วมมือในการพาไปดูสถานที่ติดตั้งเสาไฟประติมากรรมรูปดอกบัว ในบริเวณพื้นที่ของเทศบาลเมืองบางกะดี  

ภาพ-ข่าว ทีมข่าว จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here